Projectmanagement
Project Lelystad Airport MPenB

Projectmanagement Bouw

Bouwprojecten zijn vaak complexe projecten. Of het nu gaat om een nieuwbouw-, verbouw-, renovatie-, ontwikkel- of transformatieproject. Hoe houd je het project beheersbaar, houd je alle partijen betrokken en zorg je dat het project op tijd en binnen budget wordt opgeleverd? Projectmanagement kan daarbij helpen, maar het is ook een vak apart. Wij sturen projecten aantoonbaar op de beheersaspecten GROTIK (geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit). Daarmee brengen wij elke vastgoedopgave naar het gewenste resultaat.

Contact
Projectmanagement Bouw MPenB

Ons dienstenpakket voor jouw vastgoedopgave

Wij geloven dat je met bouwen een afdruk in de wereld achterlaat. Wij zorgen dat dit een afdruk is om trots op te zijn. Maak je projecten overzichtelijk en eenvoudig te beheren door een van onze ervaren projectmanagers in te schakelen. Ontdek de mogelijkheden op deze pagina.

 

Procesmanagement Bouw MPenB Procesmanagement

Door de complexiteit van projecten met alle toenemende wet- en regelgeving en daarmee steeds uitgebreidere projectteams voor de projectrealisatie, neemt de behoefte aan procesmanagement toe. Waar bij projectmanagement het eindresultaat gedefinieerd kan worden, bevindt procesmanagement zich op het grensgebied hiervan. Plannen zijn vaak nog onzeker, doelen zijn niet altijd even helder, het beoogde resultaat is globaal omschreven en de inzet van middelen is nog niet vastgesteld. Onze procesmanager zorgt ervoor dat de processen LEAN worden gemaakt door verspillingen te elimineren en toegevoegde waarde te creëren voor de opdrachtgever.

Omgevingsmanagement Bouw MPenB Omgevingsmanagement

Vandaag de dag worden bouwprojecten steeds complexer en kijkt onze omgeving kritisch naar veranderingen. Met omgevingsmanagement creëren wij draagvlak, duidelijkheid en begrip. Of het nu grote of kleine bouwprojecten zijn, omgevingscommunicatie = key! Heldere communicatie is de sleutel om onbegrip te voorkomen en hinder te beperken. MPenB vindt het belangrijk om vroeg in het project tot en met de nazorg goede buren te zijn. Onze omgevingsmanager zorgt samen met communicatie ervoor dat er nieuwbrieven geschreven worden, informatiebijeenkomsten georganiseerd worden of dat er actuele informatie op de projectwebsite wordt gezet. Maar wij gaan net zo graag langs bij onze buren voor een kopje koffie.

Ontwerpmanagement Bouw MPenB Ontwerpmanagement

Het ontwerpproces sturen wij integraal en gefaseerd aan. In de ontwerpfase moeten processen in gang worden gezet om de uitvoering succesvol te laten starten en verlopen. Ontwerpen en plannen moeten worden uitgewerkt en er is overleg met de stakeholders nodig om input, toestemming en benodigde vergunningen te verkrijgen. Tijdens het ontwerpproces heeft onze ontwerpmanager voortdurend oog voor de exploitatiefase en zorgen wij dat de juiste afwegingen worden gemaakt met betrekking tot de projectdoelstellingen.

Tendermanagement Bouw MPenB Tendermanagement

Het deelnemen aan een tender is een vak apart. Hoe kom je tot een succesvolle tenderstrategie? Beschik je over de meerwaarde en expertise om tot een winnende aanbieding te komen? Onze tendermanagers adviseren en ondersteunen organisaties om zo de winkans te vergroten. Denk hierbij aan het opstellen van aanbiedingsontwerpen, planningen, risicodossiers en EMVI-plannen. Ook zelf nemen wij regelmatig deel aan tenders. Die expertise delen we graag.

Projectsturing volgens GROTIK-methodiek

De GROTIK-methode is een methode voor het beheersen van benoemde aspecten in het projectmanagement. De GROTIK-aspecten zijn: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. De projectmanagers van MPenB werken volgens deze methodiek zodat zij een gedegen basis kunnen leggen onder ieder project. Naast het werken volgens de GROTIK-methode houden onze projectmanagers uiteraard vast aan de vraagstelling van de opdrachtgever om te zorgen voor een succesvolle afronding van het bouwproject.

1 Geld

Het budget om het project en de verschillende deelfasen ervan te realiseren. Wij houden zowel rekening met de interne geldstroom (gelden die binnen de onderneming worden vrijgemaakt) als de externe geldstroom (gelden die door een externe klant ter beschikking worden gesteld en meteen aanwendbaar zijn)

2 Risico’s

Het inzicht in en de beheersbaarheid van de risico’s. Waarbij onze projectmanagers inzetten op het actief analyseren en beheersen van de risico’s, kansen en het toepassen van risicomanagement.

3 Organisatie

Het totaal van personen, bedrijven en entiteiten die aan het project en de deelfasen worden toegewezen. Dit wordt in een organisatieschema duidelijk gemaakt. Voor elke entiteit worden in het organisatieschema taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegewezen.

4 Tijd

De tijd die er voor het project en de verschillende deelfasen wordt vrijgemaakt. Tijd betekent hier de tijd die het project zelf kost en alle tijd die nodig is om het project te initiëren, voor te bereiden, uit te voeren en de tijd die noodzakelijk is voor de nazorg.

5 Informatie

Alle beschikbare informatie die voorafgaand aan het project in de ontwikkelingsfase, tijdens de uitvoeringsfase en achteraf in de nazorgfase aanwezig was, van buitenaf wordt toegevoegd en binnen het project wordt geproduceerd.

6 Kwaliteit

De kwaliteitseisen die aan het project en de deelfasen worden gesteld. Het gaat ook om de kwaliteitseisen die gelden ten aanzien van het totstandkomingstraject.

Onze klanten

referent projectmanagement Heijmans | MPenB
0051-006_Logo-Gebr Van Kessel_RGB
referent projectmanagement VolkerWessels Vastgoed | MPenB
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Referentie Meeberg
referent projectmanagement gemeente Amsterdam | MPenB
referent beheer en onderhoud Minerva | MPenB
referent projectmanagement gemeente Rotterdam | MPenB
Hogeschool Leiden | Referentie Meeberg
Gemeente Voorne Aan Zee | MPenB
orange | Referentie Meeberg