Beheer & Onderhoud
Beheer & Onderhoud | MpenB

Beheer & Onderhoud

Vastgoed heeft door gebruik en invloed van omgevingsfactoren periodiek onderhoud nodig om in goede staat te kunnen blijven. Een tijdig en goed onderhouden gebouw draagt bij aan de beleving, een prettige werk- of leefomgeving en helpt gezondheidsrisico’s te voorkomen. Daarnaast zijn er minder risico’s op storingen van het bedrijfsproces. Juist omdat bedrijfsprocessen door moeten blijven gaan, is het van belang het beheer en onderhoud goed te regelen. MPenB geeft inzicht in de actuele onderhoudsstaat van het vastgoed. Op basis van de bevindingen, wensen van de opdrachtgever en externe factoren zoals gewijzigde wet- en regelgeving kunnen wij in alle stadia van het onderhoudsproces adviseren en ondersteunen.

Contact
Van Gogh Museum

Van advisering tot ondersteuning en uitvoering

Bij alle diensten die we bieden, letten we op kwaliteit en kosten, maar nemen we ook factoren als risico’s en duurzaamheid mee.

Tendermanagement Bouw MPenB Strategie & Beleid

Beheer en onderhoud van het vastgoed staat niet op zichzelf. Er is een toekomstvisie nodig en ook beleid om goed onderbouwde onderhoudsuitgaven en eventuele investeringen te doen. Het strategisch vastgoedbeleid bepaald de inhoud en omvang van de onderhoudsplannen. Kijken we bijvoorbeeld naar 10 jaar exploitatie of is deze niet eindig? Met welke exogene factoren hebben we dan te maken zoals wijzigingen in wet- en regelgeving, duurzaamheid en eventuele andere maatschappelijke onderdelen. Wij vertalen het strategisch vastgoedbeleid naar onderhoudsbeleid zodat er grip komt op de onderhoudsinvesteringen. Voor techneuten, financiën en beleidsmakers.

Procesmanagement Bouw MPenB Conditiemeting & MJOP

Op basis van een NEN2767 conditiemeting kan de actuele onderhoudsconditie objectief vastgesteld worden. Dit vormt vaak de basis voor het opstellen of actualiseren van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Met het opstellen van een MJOP krijgt de opdrachtgever direct inzicht in de onderhoudshandelingen die uitgevoerd moeten worden, het jaartal en de benodigde financiële middelen. Doormiddel van het MJOP kan het onderhoud planmatig en daarmee tijdig uitgevoerd worden. In het MJOP kunnen ook verduurzamingsopties meegenomen worden, wijzigingen in wet- en regelgeving of verschillende onderhoud-scenario’s nader uitgewerkt worden. MPenB ondersteunt graag bij het uitvoeren van een conditiemeting conform NEN2767 en/of het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor jouw vastgoed.

Ontwerpmanagement Bouw MPenB Integrale onderhoudsplannen

Het integrale onderhoudsplan is een samenvoeging van het MJOP, duurzaamheid, toekomstplannen, werkzaamheden wet- en regelgeving en brandveiligheid. De meerwaarde van een integraal onderhoudsplan is dat je als vastgoedeigenaar beter in staat bent om prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen die afgestemd zijn op de korte en lange termijnvisie en beleid voor het vastgoed. Hiermee maak je bewuste keuzes in het beheren van het vastgoed, waardoor je kosten reduceert en communicatie optimaliseert. Inzicht in een actueel en betrouwbaar integraal onderhoudsplan geeft overzicht.

Omgevingsmanagement Bouw MPenB Uitvoeringsbegeleiding

Onze projectmanagers ondersteunen met hun technische expertise de voorbereiding en de uitvoering van de onderhoudsprojecten. Dit kan gaan om de complete renovatie en verduurzaming van een gebouw, het schilderwerk of de aanvraag van omgevings- en monumentenvergunningen. MPenB heeft veel ervaring met de verschillende aanbestedingsvormen en brengt deze ervaring mee voor onze klanten. Denk hierbij aan de beste prijs-kwaliteit of Europese aanbestedingen voor de aanleg van zonnestroominstallaties. Aan de hand van de geplande onderhoudswerkzaamheden worden door MPenB werkomschrijvingen of richtlijnenbestekken opgesteld. Als het mogelijk is dagen wij de markt uit om met innovatieve duurzame ontwerpen te komen.

Onderhoudsadvies

MPenB is ook gespecialiseerd in het opstellen van specialistische onderhoudsadviezen. Het betreft dus in feite een diepteonderzoek naar bouwkundige en installatietechnische problemen en te komen tot een passende oplossing. Voor onderhoudsprojecten wordt na inspectie van de huidige onderhoudsstaat en inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever een onderhoudsadvies opgesteld. In veel gevallen vertaalt dat zich in een onderhouds- of renovatiebestek, maar dit kan ook een advies zijn voor het oplossen van een specifiek bouwkundig probleem.

In een onderhoudsbestek wordt een omschrijving gegeven van de ondergronden inclusief hoeveelheden en wordt de onderhoudsstaat van de diverse ondergronden vastgelegd middels foto’s. Na vaststelling van de methode en technieken en het plaatsen van eventuele referentieproeven waarmee het beste resultaat verkregen kan worden, wordt een duidelijke eenduidige werkomschrijving opgesteld. Ook de inschrijfdocumenten, voorschriften en bepalingen ten aanzien van de aanbesteding maken onderdeel uit van het projectbestek.

MPenB kan ondersteunen in het vaststellen van de onderhoudsbehoefte en het opstellen van onderhoudsadviezen om de beoogde kwaliteit van het uit te voeren onderhoud zo goed mogelijk vast te leggen. MPenB is actief in alle fases van het onderhoudstraject.

 

 

Samenwerking PHB Advice & Projectmanagement

Voor projecten op het gebied van beheer & onderhoud zijn wij in 2022 een samenwerking met PHB Advice & Projectmanagement aangegaan. Op deze manier kunnen wij elkaar versterken en ondersteunen.

referent beheer en onderhoud PHB | MPenB

 

Onze klanten

referent projectmanagement VolkerWessels Vastgoed | MPenB
0051-006_Logo-Gebr Van Kessel_RGB
Hogeschool Leiden | Referentie Meeberg
referent projectmanagement JP van Eesteren | MPenB
orange | Referentie Meeberg
referent projectmanagement rijkswaterstaat | MPenB
Politie klant bij MPenB
referent projectmanagement Heijmans | MPenB
referent beheer en onderhoud Minerva | MPenB
referent projectmanagement ministerie van justitie en veiligheid | MPenB