Toegankelijkheid parkeergarages, Rotterdam
Project Parkeergarages Rotterdam - MPenB

Toegankelijkheid parkeergarages, Rotterdam

Op basis van inspecties en de door de Vereniging Gehandicapten Rotterdam (VGR) opgestelde rapportages is er per openbare parkeergarage in Rotterdam een Plan van Eisen (PvE) opgesteld met wijzigingen die aangebracht moeten worden in de parkeergarage om deze beter toegankelijk te maken voor minder validen. Te denken valt aan het plaatsen van elektrische drangers en automatische schuifdeuren, het aanbrengen van markeringen, extra gehandicapten parkeerplaatsen, het verbreden van parkeerplaatsen en looppaden en verwijderen van drempels. Er wordt zowel praktisch naar gekeken als naar wet- en regelgeving en NEN-richtlijnen. Na vaststelling van de noodzakelijke werkzaamheden zijn offertes opgevraagd bij verschillende partijen en zijn werkzaamheden uitgevoerd. Voor de meer omvangrijke aanpassingen aan parkeergarages is een meervoudig onderhandse aanbesteding in gang gezet. MPenB levert hier een projectleider namens de gemeente Rotterdam en in die rol zijn wij verantwoordelijk voor het opstellen van het PvE, het coördineren en plannen van de uitvoering en de uiteindelijke oplevering.

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Paul Ketelaar.

Contact opnemen met Paul Over Paul
factsheet
Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Plaats

Rotterdam

Inzet

Projectmanagement

Status

Actueel

Onze klanten

referent projectmanagement VolkerWessels Vastgoed | MPenB
referent projectmanagement gemeente Amsterdam | MPenB
orange | Referentie Meeberg
referent beheer en onderhoud Minerva | MPenB
referent projectmanagement Heijmans | MPenB
referent projectmanagement ministerie van justitie en veiligheid | MPenB
referent projectmanagement JP van Eesteren | MPenB
0051-006_Logo-Gebr Van Kessel_RGB
referent projectmanagement gemeente Rotterdam | MPenB
referent projectmanagement rijkswaterstaat | MPenB