Vastgoedmanagement RWS, Utrecht
Project Vastgoedmanagement Rijkswaterstaat - MPenB

Vastgoedmanagement RWS, Utrecht

Rijkswaterstaat (RWS) heeft het beheer en onderhoud uitbesteed aan marktpartijen door gebruik te maken met Geïntegreerde Contractvormen. Het doel is dat de markt het beheer en onderhoud op zich neemt inclusief de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en wettelijk verplichte keuringen. Hiervoor is bestaande informatie nodig van de vastgoedportefeuille. MPenB is namens RWS aangesteld om de bestaande gebouwdocumentatie te verzorgen en aansluitend het opstellen van een tekeningenprotocol: hoe gaan we om met tekeningen, worden deze eenduidig opgesteld en opgeslagen. Verder was het doel om de vergunningen en de contracten inzichtelijk te maken en te ontsluiten. De werkzaamheden werden intern voor RWS verzorgd, in samenwerking met de verschillende afdelingen binnen RWS.

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Martijn van Moorsel.

 

Contact opnemen met Martijn Over Martijn
factsheet
Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Plaats

Utrecht

Inzet

Projectmanagement en Beheer & Onderhoud

Status

Opgeleverd

Onze klanten

referent projectmanagement ministerie van justitie en veiligheid | MPenB
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Referentie Meeberg
referent projectmanagement Heijmans | MPenB
referent projectmanagement gemeente leiden | MPenB
referent beheer en onderhoud PHB | MPenB
referent projectmanagement rijkswaterstaat | MPenB
Hogeschool Leiden | Referentie Meeberg
referent beheer en onderhoud Minerva | MPenB
orange | Referentie Meeberg
Politie klant bij MPenB