Voorbereiding planmatig onderhoud & verduurzaming Voorne aan Zee
Opname_MPenB

Voorbereiding planmatig onderhoud & verduurzaming Voorne aan Zee

Voor opdrachtgever Woonbedrijf Voorne aan Zee heeft MPenB de uitvoering van het planmatig onderhoud & verduurzaming van een drietal complexen voorbereid.

MPenB heeft voor drie complexen, in totaal 48 woningen opnames uitgevoerd. Op basis van deze opnames en het onderhoud dat op de planning staat, zijn er voorstellen gedaan voor het verduurzamen van deze complexen. In dit geval was het geplande onderhoud het vervangen van de dakpannen inclusief de dakramen. Het aanvullend isoleren van de dakconstructie, het toepassen van verbeterde geïsoleerde beglazing van de dakramen en het toepassen van zonnepanelen zijn hierbij de duurzaamheidsmaatregelen die met het geplande onderhoud meegenomen kunnen worden. Met deze maatregelen is er vooruitgelopen op de verplichte labelsprong dien in 2030 gemaakt moet zijn. In overleg is een voorstel verder uitgewerkt naar een werkomschrijving.

Naast het opstellen van de werkomschrijving heeft MPenB haar opdrachtgever ondersteund bij het aanbesteden van het werk. Bij dit project betrof het een meervoudig onderhandse aanbesteding. Deze loopt nog en zal zomer 2024 gereed zijn.

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Patrick Cancedda.

Contact opnemen met Patrick Over Patrick
factsheet
Opdrachtgever

Voorne aan Zee

Plaats

Oostvoorne

Inzet

Beheer & Onderhoud

Status

Actueel

Onze klanten

Gemeente Voorne Aan Zee | MPenB
Hogeschool Leiden | Referentie Meeberg
referent beheer en onderhoud Minerva | MPenB
referent projectmanagement gemeente Amsterdam | MPenB
referent projectmanagement gemeente leiden | MPenB
0051-006_Logo-Gebr Van Kessel_RGB
Politie klant bij MPenB
referent projectmanagement rijkswaterstaat | MPenB
referent projectmanagement VolkerWessels Vastgoed | MPenB
referent projectmanagement JP van Eesteren | MPenB