Wayfinding parkeergarages, Rotterdam
thumbnail-2

Wayfinding parkeergarages, Rotterdam

In de openbare parkeergarages van gemeente Rotterdam is de huidige wayfinding verouderd en onvolledig. Er ontbreken borden, borden zijn te klein en onleesbaar en er is geen eenheid in de bebording. Middels een meervoudige onderhandse aanbesteding is partijen gevraagd een offerte uit te brengen inclusief Plan van Aanpak (PvA) om de wayfinding in de parkeergarages weer compleet te maken en dit aan te passen naar de in 2021 vastgestelde huisstijl. MPenB is, in de rol van projectleider , verantwoordelijk voor het coördineren van het proces, het vaststellen van de definitieve tekeningen met bebording en de omvang van wijzigingen per parkeergarage, het bijhouden van de financiën en het plannen en opleveren van de uitvoering.

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Paul Ketelaar.

Contact opnemen met Paul Over Paul
factsheet
Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Plaats

Rotterdam

Inzet

Projectmanagement

Status

Actueel

Onze klanten

referent beheer en onderhoud Minerva | MPenB
referent beheer en onderhoud PHB | MPenB
Gemeente Voorne Aan Zee | MPenB
Hogeschool Leiden | Referentie Meeberg
referent projectmanagement Heijmans | MPenB
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Referentie Meeberg
referent projectmanagement gemeente Rotterdam | MPenB
referent projectmanagement JP van Eesteren | MPenB
referent projectmanagement ministerie van justitie en veiligheid | MPenB
referent projectmanagement rijkswaterstaat | MPenB